Hulp met wsnp

Het hebben van schulden is vervelend. Of het nu gaat om een klein bedrag bij een familielid, vriend of vriendin of om een gigantisch bedrag waarvan jezelf eigenlijk niet meer weet hoe je die ooit moet afbetalen. Daarnaast is het hebben van een schuld ook van invloed op de rest van je leven. Bedrijven vinden het niet leuk als je geldbedragen bij ze open hebt staan en ze zullen dit geld dan ook bij je opeisen. Wanneer je na (vaak toch wel) geruime tijd nog niet hebt betaald, dan sturen ze je een schuldeiser op je af. Als je schulden echter zo hoog zijn dat je zelfs met al je geld en bezittingen bij elkaar nog niet in staat zou zijn om deze af te betalen, dan ontstaat er een groot probleem. Gelukkig heeft de Nederlandse Overheid een oplossing voor dit probleem, de wsnp oftewel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Deze wet werd in 1998 goedgekeurd en is sindsdien van kracht en helpt natuurlijke personen, oftewel burgers, met het aflossen van hun schuld. Je krijgt de wsnp via een rechter. Hij of zij bekijkt jouw situatie en zal aan de hand daarvan bepalen of jij wel of geen recht hebt op de wsnp. Kun jij daar wel wat hulp bij gebruiken? Neem dan contact op met de medewerkers van de website wsnp-zaken.

  • Alle hoger beroepszaken
  • Geen toelating
  • Tussentijdse beëindiging
  • Geen schone lei

Deze wetgeving is streng, maar rechtvaardig. Lang niet iedereen zal dan ook recht hebben op deze schuldsaneringsregeling. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat het buiten jouw schuld om is gebeurd en je zult uiteraard de verplichtingen die aan je gegeven worden in de schuldsanering moeten opvolgen. Doe je dit niet? Dan heeft dit consequenties.

Je bent niet toegelaten tot de wsnp

Wanneer jij aan de eisen voldoet die gesteld worden om van de schuldsanering gebruik te maken, dan betekent het nog niet dat je ook daadwerkelijk de schuldsanering ingaat. Een rechter kan op verschillende gronden bepalen dat jij hier geen recht op hebt. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat er geen minnelijk traject heeft plaatsgevonden of dat de schulden niet in goeder getrouw zijn ontstaan. De rechter kan ook beoordelen dat je niet in staat bent om het traject te doorlopen of dat je de schulden op een andere wijze kan voldoen. Heb je de afgelopen 10 jaar al eens eerder in de schuldsanering gezeten? Ook dan kan dit een reden zijn om je niet opnieuw toe te laten. Dit wordt namelijk gezien als het niet in goeder getrouw aangaan van (nieuwe) schulden. Heb jij het minnelijk traject doorlopen, een verzoek tot toelating gedaan en heeft de rechtbank vervolgens besloten dat jij niet tot de wsnp kan toetreden? Dan kunnen de medewerkers van de website wsnp-zaken.nl jou verder helpen.

Een beëindiging of schone lei van de wsnp

Zit jij op dit moment in de schuldsanering? Dan is het belangrijk dat je voldoet aan alle eisen en verplichtingen die de rechter jou heeft opgelegd. Doe je dit niet of niet voldoende? Dan kan de rechter kiezen voor een beëindiging van de wsnp. Je zult er dan dus zelf voor moeten zorgen dat je de schulden afbetaald en je wordt niet langer voor een bepaalde periode vrijgesteld van betalingen. Voldoe je echter wel aan alle eisen en verplichtingen en heb je het hele traject doorlopen? Dan kan je in aanmerking komen voor de schone lei. Dit betekent dat al (bijna) je schulden gesaneerd zijn. Je kunt in uiteenlopende situaties de hulp inroepen van de medewerkers van wsnp-zaken.nl. Ze kunnen je helpen in situaties waarin de wsnp wordt beëindigd of niet wordt toegewezen.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn