Acupunctuur oorsuizen voor verbetering van levenskwaliteit

Zo lang als ik me kan herinneren heeft mijn moeder last van oorsuizen. Het oorsuizen heeft bij haar twee tonen. Een lage constante suis in haar ene oor en een hoge piep op de achtergrond in haar andere oor. Als ze het druk heeft op haar werk of stress heeft door bijvoorbeeld familieomstandigheden, dan worden de suizen erger. Ze is er wel eens voor naar de huisarts gegaan. Hij constateerde dat de oorzaak verkalking op het slakkenhuis in haar oor was. Daar kon niks aan gedaan worden en daar moest ze mee leren leven. De gedachte, dat ze er maar mee moest leren leven, had mijn moeder al in haar hoofd vastgelegd. Maar het feit dat de huisarts dat uitsprak, zorgde voor een bepaalde neerslachtigheid bij mijn moeder. Het is het moeilijk om je moeder in die hoedanigheid te zien en het werd elk jaar erger. De neerslachtigheid maakte in mijn ogen plaats voor depressiviteit. Ik kon dat niet accepteren en ben op zoek gegaan naar een oplossing. Ik vond de oplossing in de vorm van acupunctuur oorsuizen via Acupuncturisten overzicht.

Onbekendheid acupunctuur oorsuizen

In de medische wereld worden meerdere oorzaken benoemd voor oorsuizen. Ik heb me laten vertellen, dat er honderden mogelijke oorzaken bestaan. De oplossingen voor dit verschijnsel zijn echter minder talrijk. Mijn moeder heeft dan ook nooit gedacht, dat we überhaupt een oplossing zouden vinden voor haar probleem, laat staan dat we de oplossing zouden vinden in de wereld van acupunctuur. Acupunctuur oorsuizen is een wereld waarin wij totaal onbekend waren. Via Acupuncturisten overzicht kwamen we terecht bij een acupuncturist in Rotterdam. Samen met mijn moeder kwamen we terecht bij een zeer ervaren man, die het oorsuizen verklaarde vanuit de Chinese geneeskunde. Er zou te veel onrust in mijn moeder zitten, dat als een soort hitte naar boven trekt richting het hoofd en zich manifesteert als een piep of suis in het gehoor. Middels naaldjes op specifieke plekken te plaatsen wordt geprobeerd ‘de hitte’ weer naar beneden te trekken. Acupunctuur oorsuizen werd bij mijn moeder toegepast door naaldjes rondom beide oren te plaatsen en in haar handen. Bij latere behandelingen werden ook naaldjes geplaatst in haar

  • voeten
  • haar nek
  • en schouders

Meer

De suizen werden niet meteen minder, maar na de eerste twee behandelingen sliep mijn moeder merkbaar beter. Hoewel zij niet voor slaapproblemen naar de acupuncturist ging was dit wel een welkom verschijnsel. De acupuncturist stelde, dat acupunctuur oorsuizen niet alleen het probleem an sich zou kunnen verhelpen, maar ook verlichting kan geven bij de randverschijnselen van oorsuizen. Mijn moeder sliep inderdaad al langere tijd heel onrustig. De moeheid was echter een probleem, dat ondergeschikt was aan de hinder die zij ondervond van de constante suis en piep in haar oren. Acupunctuur oorsuizen zorgde ervoor, dat het lichaam van mijn moeder zich kalmeerde en ging ontspannen. Hoewel het oorsuizen niet minder werd, zorgde de kalmte in mijn moeder er wel voor, dat ze beter met het probleem kon omgaan. De depressiviteit zag ik steeds minder worden en depressiviteit werd langzaam neerslachtigheid. In een later stadium van acupunctuur oorsuizen kwam mijn moeder in een proces van acceptatie terecht. Hoewel ik het haar toewens, dat ze volledig geneest van de oorsuizen, ben ik al zo dankbaar voor deze resultaten. Mijn moeder heeft tot nu toe vijftien behandelingen acupunctuur oorsuizen gehad. Genezing is voor haar niet meer de noodzakelijke uitkomst, ook al zie ik het wel die kant op gaan. De klachten zijn zodanig verminderd, dat het oorsuizen haar meestal niet meer hindert. Acupunctuur oorsuizen heeft mijn moeder haar leven terug gegeven en mij mijn moeder terug gegeven.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn